AAF

LEA-brosjyre

Issue link: http://visning.gjerholm.no/i/309567

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 5

LeA LeA er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige. Studiet går over fire semestre (to år) og gir 60 studiepoeng. LeA er utviklet av Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiver- forening og Høgskolen i Oslo og Akershus. Ledelse og endring for arbeiderbevegelsen STUDIEEMNER: • Organisasjon og ledelse • Personalledelse • Arbeidsrett • Organisasjonsendring og prosjektledelse

Articles in this issue

view archives of AAF - LEA-brosjyre